Съвети и подготовка

В България има около 52 хиляди души, живеещи със загубата на крайник, дължаща се на ампутация или на вродено състояние.
Независимо от това как хората са загубили своя крайник, те имат нещо общо: никога не очакват да се озоват в такова положение.
Изправянето пред загубата на крайник може да бъде непоносимо.
Ползата и от най-съвременните протези е ограничена, ако не се предоставят грижи и поддръжка, специално съобразени с нуждите на дадения пациент.
Ние сме тук, за да Ви изслушаме, да Ви консултираме и след това да Ви предоставим протезни услуги, специално съобразени с вашите индивидуални нужди, цели и желания.
Ние искаме да гарантираме, че всеки човек, който минава през вратата на нашия център, получава персонализирани грижи през целия период на своето протезиране и възстановяване.
Консултирането с протезист възможно най-скоро ще ви помогне да разберете какво ви предстои.
Също така е много важно да говорите с други хора, които са преминали през този процес, възстановили са се и са продължили напред с живота си.
Предоперативни консултации
Следоперативни грижи
Избор на протезист