Протезният център се премести в нова, собствена сграда

Протезният център се премести в нова, собствена сграда
В началото на лятото на тази година екипът на протезния ни център осъществи дългогодишната си мечта да има собствен дом, в който да посреща своите пациенти.
С помощта на нашия колега проф. Бекер, сградата беше проектирана по немските стандарти за протезен център, позволяващи ефективното осъществяване на цялостния процес на протезиране – от взимането на мярка, през пробите и центровките, до обучението в ходене и рехабилитацията, свързана с ежедневието – работа, шофиране, свободно време и т.н