Протезиране на горни крайници

Видът на протезата, която ще носите, се определя в голяма степен от дължината на ампутационния чукан.
Въпреки, че ние ще насърчим повечето хора с ампутиран горен крайник поне да опитат да носят протеза, някои хора се адаптират с течение на времето към разликата в техните крайници и предпочитат да не носят протеза.
Нашата цел е да се уверим, че разбирате добре всички налични възможности, за да направите за себе си информиран избор.
Дори и да сте избрали да не използвате протеза в миналото, винаги е възможно да си уговорите среща с протезист и да преразгледате възможностите си за избор.
Все пак е важно да се отбележи, че по принцип колкото по-дълго човек живее без да използва протеза за горен крайник, толкова по-трудно може да свикне и да се научи.Възможности за избор и видове протези

Една възможност е изборът да не се носи протеза.
За някои хора това е най-добрият избор и вариантът, с който се чувстват най-комфортно.
Може функционалното предимство от използването на протеза за тях да е ограничено и те да предпочитат да се приспособят към увреждането на своя крайник.
Други причини може да са негативният опит, свързан с първата им протеза, или перспективата от хирургическа операция за ревизия на ампутационния чукан, която понякога е необходима за успешното напасване и поставяне на протезата.

Протези с пасивно задвижване

Протезата с пасивно задвижване, която представлява козметично възстановяване на външния вид на ръката, е една от възможностите за пациентите с ампутиран горен крайник.
Тя е отличен избор за потребители, които не се нуждаят от прецизно управление на захващането, но все пак търсят козметично приятна на външен вид ръка.

Конвенционални или задвижвани от тялото протези

Конвенционалната или задвижваната от тялото протеза е възможност за избор за някои потребители с ампутирани горни крайници.
Тази протеза е прикрепена с ремъци, завързани около рамото или горната част на тялото.
Тя се управлява чрез движения на горната част на тялото, като се използва кабел, свързан с ремъците в единия край и с механична ръка, кука или лакът в другия край.
Някои хора смятат, че този тип протеза им предоставя по-широк обхват от основни функции и контрол, отколкото козметичната протеза.

Миоелектрични протези

Една от най-популярните е протезата с миоелектрично управление.
Потребителят управлява протезата чрез съкращаване на мускулите в чукана, генерирайки ЕМГ (електромиографски) сигнали, които активират електродвигателя в лакътя, китката или дланта.
Миоелектричната протеза позволява по-голям обхват на движение, по-естествен външен вид и увеличена способност за работа.

Хибридни протези

Съчетаването на елементите на конвенционалната и електрично задвижваната протеза създават друг вид опция – хибридната.
Хибридната протеза предоставя на потребителя възможност да управлява лакътя и дланта по едно и също време. Тази функция може значително да увеличи рехабилитационния потенциал на някои хора.

Aдаптивната

Специфичната за дадена дейност протеза е предназначена за хора, чиито специализирани изисквания не могат да бъдат изпълнени от обичайните варианти на протезиране.
Могат се използват различни устройства-накрайници в зависимост от специализираната дейност.
Например, по поръчка на потребителя могат да бъдат изработени приспособления за плуване, баскетбол, бейзбол, голф, риболов, фотография, билярд и повечето други развлекателни дейности.