Протезиране на деца

Бебетата и децата се нуждаят от специализиран подход към предоставянето на протезни услуги и са зависими от своите родители и протезисти, които трябва търпеливо да се грижат за нуждите им по време на периода на израстване.  
Ограничените комуникационни умения, съчетани с бързите темпове на физическото развитие означават, че за педиатричните пациенти са необходими чести посещения при лекаря и по-внимателно наблюдение на напредъка им от месец на месец.
Пациентите с протези между раждането и 18-годишна възраст се нуждаят от нова приемна гилза и други протезни модификации поне веднъж годишно.
На всеки шест месеца трябва да им бъде правена оценка от техния протезист, като между посещенията при протезиста те биват внимателно наблюдавани от страна на родителя или на лицето, което се грижи за тях.


Израстване с протеза

Децата са много по-адаптивни от възрастните.
Ето защо на бебетата, родени с пълна или частична липса на крайник, или на децата, загубили крайника си вдледствие на травма или заболяване, трябва да бъде извършена оценка от протезист възможно най-скоро.
Често за бебетата и много малките деца е подходящо веднага да им бъде поставена протеза с пасивно задвижване, така че протезният крайник да бъде включен в развиващата се представа за тяхното тяло и ежедневие.
Това ще помогне на децата и в социално отношение, когато започнат да общуват с връстниците си, а също така ще помогне на приятелите им да разберат какво представлява протезата.