Компоненти на протези

Ортопедичният техник прави препоръките за избор на компоненти, като например стъпала, опорна част тип пилон и коленни стави, въз основа на функционалното ниво на лицето ползващо протезата, т.е. неговата степен на активност и телесно тегло.
Модулните (или ендоскелетни) протези се характеризират с вътрешна опорна част тип пилон, съставена от леки материали като алуминий, титан и карбон и взаимозаменяеми свръзки и компоненти, като адаптори, колена и стъпала. Козметиката се състои от подвижно дунапреново покритие, което се обува в найлонов чорап или друг гъвкав материал.

Стъпала

Днес вероятно съществуват сто или повече различни модели на протезни стъпала на разположение на хората с протези.
Класическото в миналото „Сач” стъпало (с твърд глезен, т.е. без възможност за движение в глезена) е с подсилено ходило, издръжливо е, има вътрешна обшивка, обградена с дунапрен и няма движещи се части.
Моноцентричните (с една ос на ротация) стъпала са друга възможност за избор и обикновено се предпочитат от по-активните протезни потребители.
Полицентричните (с много оси на ротация) стъпала позволяват активно движение по неравни повърхности, по наклон или трева. като същевременно увеличават стабилността и удобството.
Стъпалата с динамична реакция съхраняват и връщат обратно енергията, когато човек ходи.
Едно от предимствата на това е естествената, плавна походка.
Деца, млади хора, спортисти и активни по-възрастни хора – всички те могат да извлекат голяма полза от използването на стъпалата с динамична реакция.

Опорна част тип пилон

Пилонът е тази част на протезата, която прехвърля тежестта между приемната гилза и протезното стъпало.
Много хора предпочитат динамичните пилони, които спомагат за намаляване на ударите, предаващи се на чукана всеки път, когато петата удари земята.
Това е особено важно за хората, които участват в дейности с висока степен на удари като тичане или други спортове.
Подобното на пружина действие на динамичния пилон също така подпомага придвижването напред, като се свива в момента, когато петата удари земята, и след това се освобождава, когато пръстите на крака се отлепят от земята.
Някои пилони имат „торсион”, поемащ осевото отклонение, което позволява ротация на крака до 45 градуса в двете посоки, като степента на съпротивление може да се регулира в зависимост от дейността.
Поемането на осевото отклонение може да бъде важна характеристика за хора, които играят голф или тенис, или искат да ходят на танци.

Коленни стави

Както и при стъпалата, днес на пазара има много различни модели на протезни колена, но всички попадат в две големи категории: механични и компютъризирани.
Механичните колена може да са моноцентрични (с една ос на ротация) или полицентрични (с много оси на ротация).
Моноцентричното коляно функционира като основен шарнир и е здраво, леко и евтино. То използва триене при плъзгане, за да попречи на крака да се завърти напред прекалено бързо и позволява само една скорост на вървене. Някои моноцентрични колена имат ръчен ключ, който осигурява допълнителна стабилност при възрастни и слабоактивни пациенти.
Полицентричните колена са подходящи за активни хора, които биха искали една по-динамична и стабилна походка.
Колената биват също пневматични (задвижвани на базата на въздух) и хидравлични (задвижвани на базата на течност). Те позволяват на хората с протези да ходят удобно с различни скорости.
Компютъризираните колена или колената с микропроцесорно управление са най-новите технологии в протезирането на коляното и предлагат на хората с протези най-стабилната и най-естествената походка в сравнение с другите модели колена.
Вграденият микропроцесор анализира походката 50 пъти в секунда, като автоматично регулира реакцията на коляното спрямо терена, по който се върви, т.е. осъществява автоматична адаптация на дължината и честотата на крачките към скоростта на ходене в реално време. Микропроцесорното управление на протезата осигурява в най-пълна степен динамика и безопасност.
С помощта на Wireless Remote Control пациентът сам може да променя настройките на коляното и да избере режим на работа според осъществяваната активност.
Колената с микропроцесорно управление са по-скъпи, но могат да бъдат много полезни за всеки човек с протези, особено за протезни потребител с по-високи нива на активност или множество ампутации на крайниците.


Силиконови и полиуретанови гилзиАдаптори - функционални и стандартни