Видео
Борко, Алек и Даниела в репотаж на Нова ТВ за шофьорите инвалиди


Янко Запрянов, фермер, с бедрена протеза с олекотено хидравлично коляно, 2019 г.

Александър Георгиев, търговец, с бедрена протеза с хидравлично коляно VGK, 2019 г.


Александър Георгиев, търговец, с бедрена протеза с хидравлично коляно VGK, 2019 г.


Стела Енева със спортни протези със стъпала Re-Flex Shock, 2019 г.


Борислав Симеонов, контрабасист, с бедрена протеза с електронно коляно Orion, 2019 г.


Шофьори инвалиди, БНТ 2018


Николай Вълканов, актьор, с бедрена протеза с хидравлично коляно, бТВ 2018


Център за протезиране Токуда, 2010 г.ВАШ ТЕРМИН - Проф.Карл Бекер -ортопед и протетичар од Германија